رنگ‌آمیزی آلبرت

رنگ‌آمیزی آلبرت

رنگ‌آمیزی آلبرت ‌رنگ‌های گوناگونی در طول زمان برای تشخیص باکتری‌ها ساخته شده است. این رنگ‌ها باکتری‌ها را براساس خصوصیات مورفولوژیک و یا ویژگی‌های خاص آن‌ها رنگ‌آمیزی و متمایز می‌کنند. پرکاربردترین رنگ‌های باکتری‌شناسی رنگ‌آمیزی گرم، رنگ‌آمیزی اسیدفست و رنگ‌آمیزی...
رنگ‌آمیزی سودان بلک

رنگ‌آمیزی سودان بلک

رنگ‌آمیزی سودان بلک رنگ‌آمیزی یکی از روش‌های پرکاربرد تشخیص در آزمایشگاه است که از آن در بخش‌های میکروبیولوژی (برای شناسایی میکروارگانیزم‌ها)، پاتولوژی (برای تشخیص آسیب‌ها و اختلالات بافتی)، ژنتیک (برای مشاهده کاریوتایپ یا نقشه کروموزومی) و … استفاده می‌شود....
راهنمای گام‌به‌گام رسم نمودار استاندارد

راهنمای گام‌به‌گام رسم نمودار استاندارد

راهنمای گام به گام رسم نمودار استاندارد نمودار استاندارد چیست؟ منحنی‌های استاندارد اغلب در بسیاری از زمینه‌ها از جمله شیمی تجزیه و بیوشیمی استفاده می‌شود. منحنی استاندارد برای تعیین غلظت یک نمونه ناشناخته، برای محاسبه حد قابل تشخیص (حداقل و حداکثر غلظت قابل تشخیص) و...
روش‌های استخراج اگزوزوم

روش‌های استخراج اگزوزوم

استخراج اگزوزوم روش های مختلفی برای استخراج اگزوزوم‌ها از کشت سلول یا استخراج اگزوزوم‌ها از انواع مایعات بیولوژیکی توسعه یافته است که شامل سانتریفیوژ، کروماتوگرافی، فیلتراسیون، رسوب بر پایه پلیمر، جداسازی ایمونولوژیک (جداسازی تمایلی) و میکروفلئیدیک هستند. با توجه به...
اگزوزوم و سرطان

اگزوزوم و سرطان

اگزوزوم و سرطان اگزوزوم‌ها نقش مهمی در ارتباطات بین سلولی ایفا می‌کنند. شواهد گسترده نشان می‌دهد که اگزوزوم‌ها صرفاً ذرات اضافه نیستند، بلکه مدیاتور‌ها و واسطه‌های بسیار مهم ارتباطات بین سلولی هستند. درک ما از مکانیسم و عملکرد اگزوزوم به طور تصاعدی گسترش یافته است به...