رنگ‌آمیزی آلبرت

رنگ‌آمیزی آلبرت

رنگ‌آمیزی آلبرت‌رنگ‌های گوناگونی در طول زمان برای تشخیص باکتری‌ها ساخته شده است. این رنگ‌ها باکتری‌ها را براساس خصوصیات مورفولوژیک و یا ویژگی‌های خاص آن‌ها رنگ‌آمیزی و متمایز می‌کنند. پرکاربردترین رنگ‌های باکتری‌شناسی رنگ‌آمیزی گرم، رنگ‌آمیزی اسیدفست و رنگ‌آمیزی...

رنگ‌آمیزی سودان بلک

رنگ‌آمیزی سودان بلک

رنگ‌آمیزی سودان بلک رنگ‌آمیزی یکی از روش‌های پرکاربرد تشخیص در آزمایشگاه است که از آن در بخش‌های میکروبیولوژی (برای شناسایی میکروارگانیزم‌ها)، پاتولوژی (برای تشخیص آسیب‌ها و اختلالات بافتی)، ژنتیک (برای مشاهده کاریوتایپ یا نقشه کروموزومی) و ... استفاده می‌شود. سودان...

راهنمای گام‌به‌گام رسم نمودار استاندارد

راهنمای گام‌به‌گام رسم نمودار استاندارد

راهنمای گام به گام رسم نمودار استانداردنمودار استاندارد چیست؟ منحنی‌های استاندارد اغلب در بسیاری از زمینه‌ها از جمله شیمی تجزیه و بیوشیمی استفاده می‌شود. منحنی استاندارد برای تعیین غلظت یک نمونه ناشناخته، برای محاسبه حد قابل تشخیص (حداقل و حداکثر غلظت قابل تشخیص) و...

روش‌های استخراج اگزوزوم

روش‌های استخراج اگزوزوم

استخراج اگزوزوم روش های مختلفی برای استخراج اگزوزوم‌ها از کشت سلول یا استخراج اگزوزوم‌ها از انواع مایعات بیولوژیکی توسعه یافته است که شامل سانتریفیوژ، کروماتوگرافی، فیلتراسیون، رسوب بر پایه پلیمر، جداسازی ایمونولوژیک (جداسازی تمایلی) و میکروفلئیدیک هستند. با توجه به...

اگزوزوم و سرطان

اگزوزوم و سرطان

اگزوزوم و سرطان اگزوزوم‌ها نقش مهمی در ارتباطات بین سلولی ایفا می‌کنند. شواهد گسترده نشان می‌دهد که اگزوزوم‌ها صرفاً ذرات اضافه نیستند، بلکه مدیاتور‌ها و واسطه‌های بسیار مهم ارتباطات بین سلولی هستند. درک ما از مکانیسم و عملکرد اگزوزوم به طور تصاعدی گسترش یافته است به...

آبله میمونی

آبله میمونی

آبله میمونی این بیماری یک بیماری نادر زئونوز است از طریق حیوان به انسان منتقل می‌شود، انتقال انسان به انسان ممکن، اما محدود است. آبله میمون یک بیماری خود محدود شونده است که ۲-۴ هفته به طول می‌انجامد، دلیل نامگذاری این بیماری این است که ویروس عامل آن ابتدا در میمون...

از وزیکول‌های خارج سلولی چه می‌دانید؟

از وزیکول‌های خارج سلولی چه می‌دانید؟

وزیکول‌های خارج سلولی (Extracellular vesicles)، اجسام کروی با غشا دولایه لیپیدی هستند که تقریبا توسط همه انواع سلول‌ها به فضای خارج سلولی ترشح یا منتشر می‌شوند و نقش مهمی در ارتباط سلولی، بین سلول‌های دور و نزدیک دارند. وزیکول‌های خارج سلولی یا به اختصار EVs در پروسه‌های فیزیولوژیک و پاتولوژیک بسیاری از جمله ارتباطات بین سلولی، محافظت در برابر استرس و مرگ سلولی، اثرات ضد میکروبی، انعقاد خون، آنژیوژنز، تنظیم ایمنی، بدخیمی و التهاب نقش دارند.

تنفس هوازی و بی‌هوازی

تنفس هوازی و بی‌هوازی

نیاز به اکسیژن در یک موجود زنده به نوع متابولیسم آن میکروارگانیسم مربوط می‌شود. تولید انرژی با حرکت الکترون‌ها از طریق زنجیره انتقال الکترون (ETC) مرتبط است، اگر پذیرنده نهایی الکترون در انتهای زنجیره، اکسیژن باشد؛ تنفس هوازی نامیده می‌شود. اگر ملکول دیگری به غیر از اکسیژن پذیرنده الکترون باشد؛ تنفس بی‌هوازی نامیده می‌شود.

نیتریک اکسید چیست؟

نیتریک اکسید چیست؟

NO یک بیومولکول گازی، بسیار واکنش پذیر با نیمه عمر کوتاه است که اهمیت آن در بسیاری از فرایندهای کلیدی زیستی مورد مطالعه قرار گرفته است، این مولکول که در اثر تبدیل L-arginine به L-citrulline توسط آنزیم (NOS (Nitric oxide synthases تولید می‌شود.