گازفیت C

گازفیت C

تولید CO2 برای رشد میکروآیروفیلیک و کپنوفیلیک در جار بی‌هوازی

گازفیت C در آزمایشگاه‌های میکروبشناسی برای کشت و تأمین رشد باکتری‌ها و دیگر میکروارگانیسم‌هایی در شرایط میکروایروبیک یا کپنوفیلیک کاربرد دارد. ترکیبات موثر گازفیت C با افزودن آب فعال شده و ابتدا با تولید CO2 از فشار نسبی اکسیژن در محیط می‌کاهد. با پیشرفت واکنش‌های جذب اکسیژن، غلظت اکسیژن محیط کاهش می‌یابد و جو مناسبی را برای رشد باکتری‌های میکروایروبیک یا کپنوفیلیک با قابلیت تحمل %۳ تا ۱۰% اکسیژن در محیط، فراهم می‌کند. هر ساشه برای تنظیم اتمسفر در یک جار ۲/۵ لیتری کافی است. این کیت در دمای اتاق نگهداری می‌شود و یک سال تاریخ انقضا دارد.

کد محصول، محتویات و قیمت
کد محصول محتویات تعداد تست قیمت (تومان)
۴۳۰۲-۰۵ ۵ ساشه گازفیت حاوی ۱۰ گرم پودر فعال ۵ بار تنظیم اتمسفر
در جار ۲/۵ لیتری
۳۷۰/۰۰۰
۴۳۰۲-۱۰ ۱۰ ساشه گازفیت حاوی ۱۰ گرم پودر فعال ۱۰ بار تنظیم اتمسفر
در جار ۲/۵ لیتری
۷۳۰/۰۰۰
۴۳۰۲-۲۰ ۲۰ ساشه گازفیت حاوی ۱۰ گرم پودر فعال ۲۰ بار تنظیم اتمسفر
در جار ۲/۵ لیتری
۱/۳۰۰/۰۰۰
شیوه نگهداری

ارسال محصول در دمای محیط انجام می‌شود.

کیت را در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه نگهداری کنید. بسته‌بندی، گازفیت C را از تماس با رطوبت محافظت می‌کند. در صورت مخدوش بودن بسته‌بندیاز آن استفاده نکنید.

خلاصه دستورالعمل استفاده از کیت

مشروح دستور‌العمل را در اینجا بخوانید. پروتکل کیت به شرح زیر خلاصه شده است:
۱- ابتدا همه مقدمات کشت را فراهم کنید و پلیت‌هار ا درون جار قرار دهید.
۲- یک ساشه گازفیت را از محل نشان داده شده روی لیبل برش بزنید.
۳- ۶ میلی لیتر آب مقطر درون پاکت بریزید.
۴- پاکت را بلافاصله در جار قرار دهید و درب جار را محکم کنید.
۵- نمونه‌ها را ۱۰ دقیقه در دمای محیط و به دور از نور مستقیم نگهداری کنید. (از فویل آلومینیومی برای پوشاندن میکروتیوب‌ها یا میکروپلیت استفاده کنید.
۶- با دستگاه اسپکتروفوتومتر، جذب نوری محلول داخل میکروتیوب‌ها را در طول موج ۵۹۵ نانومتر قرائت کنید.

نکات کلیدی

* هنگام استفاده از گازفیت، ساشه پودر را به هیچ وجه از داخل پاکت آلومینیومی خارج نکنید. 

* پس از مصرف بسته‌ را از جار بیرون آورده و بدون خارج کردن محتویات، به همان صورت در کیسه زباله دفع شود. در صورت آلودگی پاکت به عوامل میکروبی، برای دور انداختن بسته، اقدامات دفع مواد عفونی (اتوکلاو کردن) را دنبال کنید.

*چنانچه به هر دلیل، دفع قبل از مصرف بسته گازفیت ضرورت پیدا کرد (مانند پاره شدن پاکت قبل از مصرف یا انقضای تاریخ مصرف)، بسته را در ظرف مناسبی قرار داده و با آب خیس کنید. بعد از دو ساعت به کیسه زباله انتقال دهید.

* هر پاکت محتوی مخلوطی از مواد پودری است. در صورتی که پودر به دلیل پاره شدن بسته یا دستکاری بسته با پوست دست تماس پیدا کرد، دست‌ها را با آب و صابون بشویید. از خوردن و استنشاق پودر جدا خودداری کنید.  

* تماس پودر با چشم می‌تواند باعث ایجاد حساسیت و سوزش چشم‌ها شود در صورت تماس با چشم، چشم‌ها را با مقدار زیادی آب بشویید. 

دامنه کاربرد

روش