سی‌گرم

کیت رنگ‌آمیزی گرم

رنگ‌آمیزی گرم یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های رنگ‌آمیزی در میکروب‌شناسی است و می‌توان گفت اولین آزمونی است که برای شناسایی تقریبا همه باکتری‌ها باید انجام شود. کیت سی‌گرم شامل چهار معرف کریستال ویوله، سافرانین، لوگل (آیوداین) و محلول رنگبر است. و در ۴ حجم ۳۰، ۱۰۰ و ۲۴۰ میلی لیتری تهیه شده است. طول عمر مفید محصول ۲ سال است.

کد محصول، محتویات و قیمت

 

کد محصول محتویات تعداد تست قیمت (تومان)
۲۱۰۱-۳۰ کریستال ویوله و سافرانین (۳۰ml)
آیوداین و رنگبر (۶۰ml)
۵۰۰ ۱۶۰/۰۰۰
۲۱۰۱-۱۰۰ کریستال ویوله، سافرانین،
آیوداین و رنگبر (۱۰۰ml)
۱۶۰۰
۲۱۰۱-۲۴۰ کریستال ویوله، سافرانین،
آیوداین و رنگبر (۲۴۰ml)
۴۰۰۰ ۹۸۷/۰۰۰
۲۱۰۱-۱ کریستال ویوله (۱l) ۱/۱۳۷/۰۰۰
۲۱۰۱-۲ آیوداین (۱l) ۱/۰۸۷/۰۰۰
۲۱۰۱-۳ رنگبر (۱l) ۳۲۰/۰۰۰
۲۱۰۱-۴ سافرانین (۱l) ۱/۱۳۷/۰۰۰
شیوه نگهداری

ارسال محصول در دمای محیط انجام میشود.

کیت را در دمای محیط و به دور از نور مستقیم نگهداری کنید.

خلاصه دستورالعمل استفاده از کیت

مشروح دستور‌العمل را در اینجا بخوانید. پروتکل کیت به شرح زیر خلاصه شده است:
۱- روی گستره تثبیت شده 2-1 قطره محلول کریستال ویوله بریزید و پس از یک دقیقه اسلاید را به آرامی با آب بشویید.
۲- سپس 2-1 قطره محلول ید را روی گستره بریزید و یک دقیقه بعد اسلاید را با آب بشویید.
۳- چند قطره از محلول رنگبر روی گستره بچکانید تا زمانی که قطرات سرازیر شده از روی گستره رنگی نباشد. سپس اسلاید را با آب بشویید.
۴- گستره روی اسلاید را با 2-1 قطره محلول سافرانین به مدت ۳۰ ثانیه رنگ‌ آمیزی کرده و سپس با آب بشویید.
۵- اسلاید را مایل رها کنید تا خشک شود. می‌توانید از روغن ایمرسیون و ابژکتیو X100 استفاده کنید.

نتیجه تست

* باکتری گرم مثبت: بنفش تا آبی تیره
* باکتری گرم منفی: صورتی تا ارغوانی

اساس روش گرم

اساس روش رنگ آمیزی گرم ناشی از تفاوت دیواره سلول در باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت است. در باکتری‌های گرم مثبت ساختار شیمیایی اصلی دیواره، یعنی پپتیدوگلیکان، لایه ای ضخیم است و پس از متراکم شدن در اثر آبگیری با رنگبر، نفوذناپذیر شده و مانع از خروج کمپلکس کریستال ویوله- ید از سلول می‌شود. ولی در دیواره سلول‌های گرم منفی، پپتیدوگلیکان لایه ظریفی از دیواره را تشکیل می‌دهد و بقیه دیواره از جنس چربی‌هاست که در رنگبر حل شده و از بین می‌رود کمپلکس کریستال ویوله- ید به راحتی از پروتوپلاسم شسته شده و از سلول خارج می‌شود.