اگزوسیب S

کیت استخراج اگزوزوم از سرم و مایعات بیولوژیک

کیت گزوسیب S امکان جداسازی و تخلیص اگزوزوم‌ها سرم و مایعات بیولوژیک را بدون نیاز به اولتراسانتریفیوژ فراهم می کند. این روش علاوه بر صرف هزینه و زمان کمتر، تکرار پذیری بالایی دارد و محتوی اگزوزوم‌ها (DNA، RNA، پروتئین و … ) حین فرآیند بیشتر از سایر روش‌های موجود حفظ می‌شود. طول عمر مفید محصول ۶ ماه است.

کد محصول، محتویات و قیمت
کد محصول محتویات تعداد تست قیمت (تومان)
۳۶۰۴-۱۰۰ معرف A (۱ ویال ۲۰ml)
معرف B (۱ ویال ۵ml)
استخراج اگزوزوم از ۱۰۰ml
سرم یا مایعات بیولوژیک
۸۹۰/۰۰۰
۳۶۰۴-۴۵۰ معرف A (۳ ویال ۳۰ml)
معرف B (۱ ویال ۱۰ml)
استخراج اگزوزوم از ۴۵۰ml
سرم یا مایعات بیولوژیک
۳/۰۷۰/۰۰۰
شیوه نگهداری

ارسال محصول در دمای ۴ تا ۱۵ درجه سانتیگراد انجام می‌شود.

کیت را در یخچال در دمای ۴ درجه نگهداری کنید.

خلاصه دستورالعمل استفاده از کیت

مشروح دستور‌العمل را در اینجا بخوانید. پروتکل کیت به شرح زیر خلاصه شده است:
۱- نمونه را به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰RPM سانتریفیوژ کنید تا دبری‌ها و ذرات درشت را حذف کنید. 
۲- معرف A را در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرم کنید و ورتکس کنید.
۳- معرف A را به نسبت ۱ به ۵ با نمونه ترکیب کنید. (نمونه ۵ حجم: معرف  ۱ حجم)
۴- ترکیب را به مدت ۵ دقیقه ورتکس کنید تا به خوبی مخلوط شود. (در این مرحله، حالت ابری مشاهده می‌شود.)
۵- حدود ۱۲ ساعت ترکیب را در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. (برای حصول نتیجه بهتر، در طی این مدت هر ۱ ساعت تیوب محتوی ترکیب را چند بار تکان بدهید تا مخلوط شود.)
۶- تیوب را ۱ دقیقه ورتکس کنید.
۷- ترکیب را به مدت ۴۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰RPM سانتریفیوژ کنید.
۸- روماند را به طور کامل جدا کنید و رسوب را با ۵۰ تا ۲۰۰ میکرولیتر از معرف B تعلیق کنید.
* اگزوزوم تخلیص شده را تنها برای چند روز می‌توان در ۴ درجه سانتیگراد نگهداری کرد. برای ماندگاری طولانی مدت در فریزر ۲۰- یا ۸۰- نگهداری کنید.

نکات کلیدی

* اگزوزوم تخلیص شده را تنها برای چند روز می‌توان در ۴ درجه سانتیگراد نگهداری کرد. برای ماندگاری طولانی مدت در فریزر ۲۰- یا ۸۰- نگهداری کنید.

عیب یابی
مشاهده کریستال در معرف A

اگر در معرف A کریستال مشاهده کردید، تا دمای ۴۵ درجه معرف را گرم کنید و هم بزنید تا کریستال‌ها از بین برود.

بعد از سانتریفیوژ نهایی پلتی مشاهده نمی‌شود.

زمانی که مقدار کلی اگزوزوم کم باشد، یا از حجم اولیه کمی برای استخراج اگزوزوم استفاده کرده باشید، ممکن است اگزوزوم استخراج شده با قابل رویت نباشد.

سوالات متداول
؟ A

!

مقالات منتشر شده با اگزوسیب S