اگزوسیب C

کیت استخراج اگزوزوم از محیط کشت سلولی

کیت گزوسیب امکان جداسازی و تخلیص اگزوزوم‌ها از محیط کشت سلولی را بدون نیاز به اولتراسانتریفیوژ فراهم می کند. این روش علاوه بر صرف هزینه و زمان کمتر، تکرار پذیری بالایی دارد و محتوی اگزوزوم‌ها (DNA، RNA، پروتئین و … ) حین فرآیند بیشتر از سایر روش‌های موجود حفظ می‌شود. طول عمر مفید محصول ۶ ماه است.

کد محصول، محتویات و قیمت
کد محصول محتویات تعداد تست قیمت (تومان)
۳۶۰۳-۱۰۰ معرف A (۱ ویال ۲۰ml)
معرف B (۱ ویال ۵ml)
استخراج اگزوزوم از
۱۰۰ml محیط کشت
۹۱۷/۰۰۰
۳۶۰۳-۴۵۰ معرف A (۳ ویال ۳۰ml)
معرف B (۱ ویال ۱۰ml)
استخراج اگزوزوم از
۴۵۰ml محیط کشت
۳/۲۰۰/۰۰۰
شیوه نگهداری

ارسال محصول در دمای ۴ تا ۱۵ درجه سانتیگراد انجام می‌شود.

کیت را در یخچال در دمای ۴ درجه نگهداری کنید.

خلاصه دستورالعمل استفاده از کیت

مشروح دستور‌العمل را در اینجا بخوانید. پروتکل کیت به شرح زیر خلاصه شده است:
۱- نمونه را به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰RPM سانتریفیوژ کنید تا دبری‌ها و ذرات درشت را حذف کنید. 
۲- می‌توانید برای نتیجه بهتر نمونه را با فیلتر ۰/۲۲ یا ۰/۴۵ میکرومتر فیلتر کنید.
۳- معرف A را در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرم کنید و ورتکس کنید.
۴- معرف A را به نسبت ۱ به ۵ با نمونه ترکیب کنید. (نمونه ۵ حجم: معرف  ۱ حجم)
۵- ترکیب را به مدت ۵ دقیقه ورتکس کنید تا به خوبی مخلوط شود. (در این مرحله، حالت ابری مشاهده می‌شود.)
۶- حدود ۱۲ ساعت ترکیب را در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. (برای حصول نتیجه بهتر، در طی این مدت هر ۱ ساعت تیوب محتوی ترکیب را چند بار تکان بدهید تا مخلوط شود.)
۷- تیوب را ۱ دقیقه ورتکس کنید.
۸- ترکیب را به مدت ۴۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰RPM سانتریفیوژ کنید.
۹- روماند را به طور کامل جدا کنید و رسوب را با ۵۰ تا ۲۰۰ میکرولیتر از معرف B تعلیق کنید.

نکات کلیدی

* اگزوزوم تخلیص شده را تنها برای چند روز می‌توان در ۴ درجه سانتیگراد نگهداری کرد. برای ماندگاری طولانی مدت در فریزر ۲۰- یا ۸۰- نگهداری کنید.

عیب یابی
مشاهده کریستال در معرف A

اگر در معرف A کریستال مشاهده کردید، تا دمای ۴۵ درجه معرف را گرم کنید و هم بزنید تا کریستال‌ها از بین برود.

بعد از سانتریفیوژ نهایی پلتی مشاهده نمی‌شود.

زمانی که مقدار کلی اگزوزوم کم باشد، یا از حجم اولیه کمی برای استخراج اگزوزوم استفاده کرده باشید، ممکن است اگزوزوم استخراج شده با قابل رویت نباشد.

سوالات متداول
؟ A

!

اگزوزوم چیست؟

اگزوزوم‌ها انواعی از وزیکولهای خارج سلولی کوچک (با قطر ۱۵۰-۳۰ نانومتر/در ابعاد نانو) هستندکه تقریبا توسط تمام سلول‌ها تولید شده و به فضای خارج سلولی ترشح می‌شوند. اگزوزوم‌ها برخلاف سایر انواع وزیکول‌های خارج سلولی (میکرووزیکول‌ها MVs و اجسام آپاپتوتیک (Apoptotic Bodies از مسیر اندوزومال تشکیل می شوند. اگزوزوم‌ها دارای غشا دو لایه فسفولیپیدی با توپولوژی مشابه غشا سلولی و محتوی لیپید، پروتئین و قطعات ژنتیکی از جمله DNA و انواع RNA هستند، بخشی از محتویات اگزوزوم پروتئین‌هایی هستند که در روند ساخت آن دخیل می‌باشند و بعضا به عنوان مارکر شناسایی اگزوزوم به کار گرفته می‌شوند، بخش قابل توجه دیگر محموله اگزوزوم، بازتابی از وضعیت بیولوژیک سلول والد است که سبب تمایز اگزوزوم‌های ترشح شده از سلول‌های مختلف می‌شود.

اگزوزومها به واسطه داشتن ماکرومولکول‌های فعال، و توانایی ترشح و الحاق به سلول‌های دیگر نقش مهمی را در فرایندهای مختلف زیستی از جمله ؛ پاسخ ایمنی، آنژویوژنز، التهاب، ترمیم، مرگ سلولی و… ایفا می‌کنند.

کاربردهای اگزوزوم

اگزوزوم به علت اینکه نشانگر خلاصه‌ای از وضعیت سلول است و می‌تواند حاوی بیومارکرهای بیماری‌ها باشد؛ در حوزه تشخیص diagnosis و پروگنوز prognosis و همچنین مانیتور کردن پاسخ بیماران به درمان مورد توجه است. همچنین به علت خواص ویژه‌ای مانند سازگاری زیستی و… در طراحی واکسن‌ها و سیستم‌های دارورسانی Drug Delivery systems و درمان انواع بیماری‌ها به خصوص سرطان، بیماری‌های نورودژنراتیو و بیماری‌های قلبی عروقی تحت مطالعه هستند و در جهت القای پاسخ ایمنی اختصاصی، ترمیم، جلوگیری از عوارض بیماری‌ها و… مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

روش‌های استخراج اگزوزوم

تاکنون از روشهای متنوعی برای استخراج اگزوزوم استفاده شده است؛ سانتریفوژ با دور بالا، اولترافیلتراسیون، ستون کروماتوگرافی، ایمونوکپچر، از جمله روش‌های شناخته شده استخراج اگزوزوم هستند.
اما روش‌های فوق با مشکلاتی از جمله، عدم دسترسی به تجهیزات و مواد گران قیمت آزمایشگاهی مورد نیاز، پیچیدگی روند تخلیص و… رو به رو هستند، همچنین مقدار و خلوص پایین اگزوزوم استخراج شده، ایجاد اختلال در عملکرد بیولوژیک اگزوزوم، محدودیت حجم نمونه و … از جمله موانع استفاده از این روش‌ها محسوب می‌شود.
کیت اگزوسیب بر اساس روش رسوب‌دهی، اگزوزوم‌ها را از نمونه جدا می‌کند، که علاوه بر سادگی پروتکل، نیازی به مواد و تجهیزات گران قیمتی مانند آنتی‌بادی‌های استفاده شده در ایمونوکپچر و سانتریفوژ دور بالا ندارد و برای حجم نمونه بالا نیز به راحتی قابل استفاده است، افزون بر این مطالعات نشان داده است اگزوزوم‌های جداسازی شده با این روش، از نظر فاکتورهای ظاهری و بیومارکرهای سطحی با اگزوزوم‌های استخراج شده به روشهای اولتراسانتریفوژ و اولترافیلتراسیون تفاوتی نداشته و از نظر حفظ فعالیت بیولوژیک اگزوزوم بر آن‌ها ارجحیت دارد و بیشترین مقدار miRNA و کمترین آلودگی پروتئینی را در این روش شاهد بوده‌اند.